Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe!

Rydym yn dîm o arbenigwyr gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad annibynnol a diduedd i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddatblygu eu dysgu gydol oes a bod yn gyfrifol am eu cyflogadwyedd drwy gydol eu hastudiaethau ac ar ôl graddio.

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys pob agwedd ar ddatblygu a chynllunio gyrfa, ac maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio eu holl ddoniau. Ein nod yw annog myfyrwyr i fyfyrio ar eu priodweddau, eu sgiliau a’u galluoedd, a datblygu’r rhain ymhellach drwy gyfleoedd cyflogaeth ac astudio pellach, gan eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus am yrfaoedd.

Cyflwyniad i Academi Cyflogadwyedd Abertawe:

Sylwer: Mae’r fideo hwn ar gael drwy rwydwaith y campws yn unig.

 

Map Taith Yrfa:

css.php