Map Taith Yrfa

Dyfeisiwyd y Map Taith Yrfa i fyfyrwyr gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe mewn cydweithrediad ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae’n seiliedig ar DOTS (Law & Watts, 1977 a New DOTS Law 2004) sef model dehonglwr datblygiadol o arweiniad gyrfaoedd sy’n cynnwys pedwar cam eang: Dysgu trwy benderfynu, Ymwybyddiaeth cyfleoedd, Dysgu trosiannol a Hunan-ymwybyddiaeth. Mae gwobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe a’r Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd hefyd yn seiliedig ar y fframwaith damcaniaethol hwn i sicrhau eglurder a chysondeb. Mae Map y Daith hefyd ar gael ar ffurf dogfen A4, sy’n cynnwys syniadau am weithredoedd i fyfyrwyr ar ochr gefn y map.

Taith Yrfa Myfyrwyr: Canllaw i Staff

 Cliciwch yma i lawrlwytho’r Canllaw i Staff.

Dyfeisiwyd y canllaw hwn gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe mewn cydweithrediad â chydweithwyr academaidd i alluogi sgyrsiau am gyflogadwyedd a bydd yn atgyfnerthu’r Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd. Gallai’r sgyrsiau hyn gael eu harwain gan staff academaidd yn ffurfiol, (er enghraifft eu rôl fel Mentor Academaidd Personol), yn anffurfiol, neu gan staff y Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae’r Canllaw i staff yn amlinellu pedwar cam y daith, yn tynnu sylw at adnoddau defnyddiol, yn cynnig pwyntiau trafod ac yn rhoi enghreifftiau o weithredoedd i’w hawgrymu i fyfyrwyr ymgymryd â nhw.

Gellir lawrlwytho taflenni unigol y llyfr gwaith a’u rhoi i fyfyrwyr fel Cynllun Gweithredu:

  1. Adnabod eich hun
  2. Archwilio’r posibiliadau
  3. Lluniwch ffordd ymlaen
  4. Gwireddwch

Canllaw cam wrth gam i’r Map Taith Yrfa

Canllaw i’r Map Taith Yrfa gyda Gareth Hill, un o’n Hymgynghorwyr Gyrfaoedd:

 

 

css.php