Sut gallwn ni helpu

Sut gall myfyrwyr eu helpu eu hunain:

 • Chwilio ar MyUni a Blackboard am ddeunyddiau a gwybodaeth am: CV, llythyrau eglurhaol, canolfannau asesu, cyfweliadau, astudio ôl-raddedig a
 • Trefnu apwyntiad un i un neu fynd i sesiwn galw heibio
 • Ymgymryd â Gwobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn annibynnol, y tu allan i’r prif gwricwlwm
 • Mynd i Ffeiriau Gyrfaoedd a digwyddiadau pwrpasol gyda chyflogwyr

Sut gallwch chi gefnogi’ch myfyrwyr:

 • Tynnu eu sylw at adnoddau Academi Cyflogadwyedd Abertawe sydd ar gael ar MyUni a Blackboard
 • Trafod cynllunio gyrfa eich myfyrwyr gan ddefnyddio ein Map Taith Yrfa a’r Map Taith Yrfa ar gyfer Staff
 • Ymgyfarwyddo â Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd a’u hymgorffori yn eich cwricwlwm
 • Cyfeirio myfyrwyr at ein hysbysfwrdd swyddi – Parth Cyflogaeth

Sut gall Academi Cyflogadwyedd Abertawe gefnogi myfyrwyr:

 • Sesiynau cyngor ac arweiniad un i un, 30 munud o hyd
 • Sesiynau galw heibio sy’n para 10 munud
 • Darparu sesiynau pwrpasol, wedi’u hamserlennu, yn eich ysgol, eich coleg neu’ch adran academaidd (wedi’u cynllunio ymlaen llaw)
 • Cyngor ar leoliadau a phrofiad gwaith
 • Ein hysbysfwrdd swyddi – Parth Cyflogaeth
 • Cysylltu â sefydliadau mewnol ac allanol i ddatblygu a chreu cyfleoedd profiad gwaith a chyflogaeth

Sut gall Academi Cyflogadwyedd Abertawe eich cefnogi chi:

 • Cydweithio a chynghori ar ffyrdd y gallwch ymgorffori cyflogadwyedd yn eich cwricwlwm drwy Ddeilliannau Dysgu Cyflogadwyedd
 • Cynnig hyfforddiant pwrpasol i’ch ysgol/coleg neu’ch adran academaidd ar ffyrdd o ymgorffori cyflogadwyedd yn eich cwricwlwm
 • Trafod canlyniadau graddedigion ac ystadegau’r Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch
 • Eich helpu i gyflogi myfyriwr neu fyfyriwr graddedig dros dro drwy leoliad gwaith (darperir cyllid, yn amodol ar argaeledd)

Cysylltwch â ni:

Lleolir tîm Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn y Llyfrgell ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae. Gallwch gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ymgynghorwyr Gyrfaoedd Cyswllt ar gyfer Colegau/Ysgolion:

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau:  Jennie James Jennie.James@abertawe.ac.uk 

Peirianneg:  Gareth Hill G.D.Hill@abertawe.ac.uk 

Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd:  Rebecca Vaughan  R.M.Vaughan@abertawe.ac.uk

Y Gyfraith a Throseddeg:  Jennie James Jennie.James@abertawe.ac.uk

Rheolaeth: Gareth Hill G.D.Hill@abertawe.ac.uk

Meddygaeth:  Rebecca Vaughan R.M.Vaughan@abertawe.ac.uk

Gwyddoniaeth:  Zdravka Kamenova Z.Kamenova@abertawe.ac.uk 

Manylion Cyswllt Allweddol y Parth Cyflogaeth (Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth):

Rheolwr Tîm y Parth Cyflogaeth: Lucy J Williams  l.j.williams@abertawe.ac.uk

Cydlynydd Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth cyswllt ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a’r Coleg Gwyddoniaeth: Simeon Smith s.f.g.smith@abertawe.ac.uk

Cydlynydd Lleoliadau Gwaith a Chyflogaeth cyswllt ar gyfer y Coleg Peirianneg, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yr Ysgol Reolaeth a Choleg y Gyfraith a Throseddeg: Helyn Taylor h.taylor@abertawe.ac.uk

Cydlynydd Prosiectau Cyflogwyr (Ffair Yrfaoedd, Cwrdd â’r Cyflogwr ayb): Linda Palmer l.m.palmer@abertawe.ac.uk

Gweinyddwr Tîm y Parth Cyflogaeth: Fiona Courtney f.m.f.courtney@abertawe.ac.uk

 

css.php