Cyfleoedd

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe’n gweithio gydag ystod o gyflogwyr yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i:

 • Drefnu lleoliadau profiad gwaith
 • Hyrwyddo gwybodaeth am gyfleoedd gan gynnwys:
  • Swyddi ar ôl i chi raddio
  • Swyddi rhan-amser / gwaith ysbeidiol i ennill arian wrth astudio
  • Swyddi a lleoliadau tramor
  • Gwirfoddoli
  • Astudio pellach
 • Trefnu digwyddiadau sy’n dod â myfyrwyr a chyflogwyr ynghyd gan gynnwys:
  • Rhaglenni sgyrsiau a gweithdai
  • Ffeiriau Gyrfaoedd
  • Digwyddiadau pwrpasol

Mae’r Parth Cyflogaeth yn cysylltu rhaglenni lleoliad gwaith Academi Cyflogadwyedd Abertawe gyda swyddi i raddedigion a swyddi rhan-amser. Ewch i myuni.swan.ac.uk/cy/gyrfaoedd/parth-cyflogaeth/ i weld gwybodaeth ar ein safle i fyfyrwyr.

GO Wales

Mae gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe dîm ymroddedig sy’n cefnogi’r rhaglen Cyflawni Drwy Brofiad Gwaith GO Wales, sef menter Cronfa Gymdeithasol Ewrop i greu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru a allai wynebu rhwystrau rhag ennill profiad gwaith.

css.php